Generelle oplysninger

Virksomhedens navn: Surdejsbageren ApS
CVR: 41045493

Adresse: Budolfi Plads 4, 9000 Aalborg
Mail: info@surdejsbageren.dk
Tlf.: 98 10 10 50

 

Bestilling og Bekræftelse

Bestillingen foretages enten direkte på hjemmesiden, surdejsbageren.dk eller i samarbejde med Surdejsbageren. Vores eneste forbehold er pris- og afgiftsændringer samt udgåede produkter.

Når ordren er gennemført, bekræfter vi denne med en returmail fra Surdejsbageren med detaljer for levering eller afhentning og indhold samt den aftalte pris. 

Priser

Alle priser på surdejsbageren.dk og i anden materiale fra surdejsbageren er inkl. dansk moms og afgifter.

Vi tager derfor i vores tilbud og accept af bestillinger forbehold for prisændringer grundet ændringer i moms eller afgifter.

Leveringsbetingelser

Vi tilbyder levering på kundens adresse efter valgt metode, eller afhentning i butikken på vores altid gældende virksomhedsadresse. Leveringstiden for varen kan variere. Kunden får altid en mail ved færdigbehandlet ordre. Leveringsprisen står angivet ved køb.

Fortrydelsesret

Surdejsbageren yder fortrydelsesret i henhold til følgende punkter i forbrugerloven:

For levnedsmidler (mad- og drikkevarer) og varer til husholdningen er der INGEN fortrydelsesret.
Ved eventuelle reklamationer, jfr. afsnittet ’Reklamationer’ nederst i dokumentet.

Force majeure

Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, såfremt disse skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, eller manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores kontrol.

Reklamationer

Skulle du have reklamationer, eller forhold omkring vores produkt, som ikke levede op til dine forventninger, hører vi gerne fra dig – gerne hurtigst muligt – så vi kan forsøge at rette op på evt. fejl eller misforståelser.

Du kan ringe, eller sende en mail (vi tjekker som minimum mails dagligt).

Du kan også henvende dig fysisk på vores altid gældende virksomhedsadresse. Åbningstider fremgår af surdejsbageren.dk

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Evt. betalingsoplysninger

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Surdejsbageren og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Selskabets partnere, nøglemedarbejdere som er nødvendige i den daglige drift samt eventuelt leverings- og serveringspersonale for Porsborgs har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige hos Surdejsbageren er direktøren for Surdejsbageren.

Vi opbevarer kundeoplysninger på en sikret server med sikkerhedscertifikat.

Oplysninger afgivet til surdejsbageren videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Surdejsbageren, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@surdejsbageren.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Surdejsbageren via mail: info@surdejsbageren.dk. Jvf. i øvrigt punktet Reklamation. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Privatkunder

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
Email: kfst@kfst.dk

Web: Forbrugerklagenævnet